CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Chúng tôi không ngừng xây dựng, cải thiện và bổ sung các chế độ phúc lợi, chính sách đãi ngộ ngày một tốt hơn, với mong muốn CBNV xem Tradimed là gia đình thứ hai, tận tâm cống hiến, đồng lòng phát triển, cùng nhau vươn tới những thành tựu nhất định.

CƠ HỘI THĂNG TIẾN

Con người chính là chìa khóa cho sự phát triển bền vững.

Chúng tôi tin rằng đầu tư cho đào tạo là đầu tư cho sự thành công trong tương lai của công ty. Do đó, tại Tradimed mỗi CBNV sẽ có một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng được định hình từ những chương trình đào tạo phù hợp nhất với mục tiêu bản thân. Chắc chắn rằng, năng lực của nhân viên sẽ được nâng lên từng ngày, đó là học hỏi những đồng nghiệp xuất sắc và được đào tạo bởi chuyên gia của công ty bằng các khóa học bài bản.

HƯỚNG VỀ CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi không ngừng xây dựng, cải thiện và bổ sung các chế độ phúc lợi, chính sách đãi ngộ ngày một tốt hơn, với mong muốn CBNV xem Tradimed là gia đình thứ hai, tận tâm cống hiến, đồng lòng phát triển, cùng nhau vươn tới những thành tựu nhất định.